U okviru projekta: Zaštitimo najugroženije  građane Novog Pazara,

Sandžački odbor je u periodu od 4.05 do 17.06. 2022. realizovao aktivnost direktnih razgovora sa ciljnim grupama i predstavnicima institucija o stanju na terenu, mapiranje potreba, slabosti u dosadašnjim pristupima za vreme pandemije, kao i preporuke za efikasnije  reakcije u narednom periodu.

Leave a Reply