Predstavljeno istraživanje potreba socioranjihivih grupa tokom pandemije

 

Sandžački odbor predao preporuke GU Novi Pazar

 

Tribina: “Imunizacijom do zdravlja”

 

Izgradnja civilnog društva

razvijanje kulture nenasilja, i kreativnog rješavanja sukoba.

 

Sandžački odbor se bavi

prikupljanjem, dokumentacije o kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka.

 

Podrška aktivistima za ljudska prava i demokratizaciju

Projekat je podržala Evropska fondacija za demokratiju (European endowment for democracy).

 

Sandžački odbor

je tu da zaštiti ljudska prava i slobode!

 

Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara

Unapređenje zaštite marginalizovanih grupa na teritoriji Novog Pazara

 

Povezivanje aktera

Radni sastanak u ministarstvu kulture.

1
1

Saopštenje za javnost organizacija civilnog društva povodom situacije na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

| Vesti | No Comments
U svetlu nedavnih događaja i tenzija na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, mi, predstavnici organizacija civilnog društva (OCD) iz Novog Pazara, osećamo potrebu da javno izrazimo svoju zabrinutost i pozivamo…

Odrzana tribina na temu ko brine o najugroženim gradjanima (video)

| Vesti | No Comments
Sandžački odbor za zaštitiu ljudskih prava i sloboda koji sprovodi akcioni plan a tiče se unapredjenja položaja najugroženijih kategorija stanovnistva tokom i nakon pandemije korona virusa, organizovao je tribinu na…

Tribina: Neophodno usvajanje Lokalnog akcionog plana

| Vesti | No Comments
Učesnici tribine "Ko brine o najugroženijim građanima?" saglasili su se danas da je neophodno da Gradsko veće u najkraćem roku usvoji predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja socioranjivih grupa…

Predstavljeno istraživanje potreba socioranjihivih grupa tokom pandemije

| Vesti | No Comments
Celokupna lokalna zajednica, od Gradske uprave, javnih ustanova, nevladinih organizacija i medija, treba da se angažuju na unapređenju položaja socioranjivih grupa, u koje spadaju Romi, osobe sa invaliditetom i socijalno…
Aktuelni projekat

Inicijativa “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara”

Doprines unapređenju zaštite marginalizovanih grupa - Roma, osoba sa invaliditetom, siromašnih i drugih…

Kroz niz aktivnosti, inicijativa će promovisati i boriti se za:
- vakcinaciju, kao najbolji vid prevencije mnogih bolesti, sredstvo zaštite sebe i drugoga, najznačajnije medicinsko dostignuće…
- obezbeđivanje uslova za adekvatnu zdravstvenu zaštitu – dostupnost medicinskog osoblja i usluga;
- korišćenje adekvatne zdravstvene zaštite od strane ugroženih grupa;
- strateški pristup zaštiti ugroženih grupa od strane lokalne samouprave - izradu akcionog plana koji će obezbediti okvir zaštite pripadnika ugroženih grupa, kao i adekvatne i blagovremene reakcije nadležnih institucija u budućim kriznim situacijama;
- udruženo delovanje civilnog i medijskog sektora u zaštiti ugroženih grupa – pravljenje baze za zajedničko delovanje u zaštiti i podršci ugroženim grupama
- povećanje svesti ugroženih grupa o važnosti odgovornog ponašanja prema sebi i svom zdravlju, o značaju zdravstvene zaštite i vakcinacije, kao i značaju prihvatanja stručnih preporuka, saveta i naloga, kako trenutno, tako i u budućim sličnim kriznim situacijama.

Projekat:
Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara
u lokalnoj zajednici, pomogli:

Sandžački odbor

za zaštitu ljudskih prava

i sloboda

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sa centrom u Novom Pazaru je legalna, nezavisna, nestranačka i nevladina društvena organizacija, osnovana 1991. godine. On ima svoje članove i volontere u opštinama: Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje. Glavni cilj i zadatak Sandžačkog odbora je razmatranje, zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava, pružanje pravne pomoći, pokretanje inicijative za razmatranje ovih pitanja, davanje preporuka i usmjeravanje pozornosti na istinsko i puno poštovanje individualnih i kolektivnih ljudskih prava, zagarantovanih obavezujućim domaćim i međunarodnim aktima.
Sandžački odbor se bavi sistematskim prikupljanjem, obradom i prezentacijom dokumentacije o kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka, kršenju prava nacionalnih manjina na području Republike Srbije, posebno u regionu Sandžaka, kontinuiranim praćenjem stanja ljudskih prava i zaštitom od svih oblika njihovog ugrožavanja i diskriminacije, prikupljanjem podataka o ratnim zločinima i kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka u ratu, pomaganjem izbjeglicama, raseljenim licima i ugroženim građanima u saradnji sa humanitarnim organizacijama.
Sandžački odbor razmatra sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda pojedinaca i kolektiviteta. On ima svoje saradnike u svim gradovima u regionu Sandžaka. Svi članovi su volonteri, mahom lica sa višom i visokom stručnom spremom. Rad je javan i u funkciji je afirmisanja ljudskih prava i sloboda.

Istraži

Preuzmite dokumenta

Vidite izveštaje 

Pročitajte Preporuke

Istraživanje stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara
Prava Bošnjaka u Srbiji Pravni okvir i njegova primena u kontekstu Evropskih Integracija
Mere podrške ženskom preduzetništvu u Novom Pazaru i Prijepolju – Stanje i preporuke za unapređenje
Rodna socijalna karta - Rodna karta siromaštva Grad Novi Pazar i Opština Prijepolja
Pravni okvir rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou - Grad Novi Pazar i Opština Prijepolje

Izvodi iz medija

Tribina: Ko brine o najugroženijim građanima
Sandžački odbor Važna saradnja medija i NVO

Novinski članci

Pogledajte sve članke 

Svjedočenja iz Sandžaka

SANDŽAK DOSSIER – Pljevlja i Priboj

SANDŽAK – Hronika zla III

SANDŽAK – Hronika zla II