Posle informativnih razgovora 90-ih godina. Ovo je samo jedan dio fotografija iz dokumentacije Sandžačkog odbora.

Sela pribojske opštine – Kukorovići, Valovlje, Lisičine,Voskovina,Sjeverin.

Istraživački tim Sandžačkog odobora je polovinom maja 2006. obišao nekoliko pribojskih pograničnih sela. Sve ono što smo vidjeli, snimili i saznali u razgovoru sa rijetkim mještanima bošnjačke nacionalnosti koji su se vratili u svoje opustošene domove uvjerava nas da ti problemi još uvijek stoje neriješeni, da se, zapravo radi o zaboravljenom prostoru, predivnim krajevima u kojima živi malo ljudi. Brojni, nerasvijetljeni događaji u pribojskoj opštini u periodu 1991-1997 sudski još uvijek nisu procesuirani, da su prepušteni ćutnji, shvatanjima da sa protokom vremena sve ide u zaborav. Još uvijek u ovim selima nema potpune lične i materijalne sigurnosti da bi se ljudi vratili. Radi se o državljanima ove zemlje, o licima čija se prava i dalje na ovaj način krše. Opštinska komisija formirana 2003. ustanovila je da je u toku 90-tih u tim selima nastanjenim bošnjačkim stanovništvom spaljeno preko 55 kuća, devastuirano preko 100 objekata. Većina kuća je opljačkano i 23 ljudi je ubijeno.

Sjeverin i Štrpci.

Fotografije su zabeležene krajem 2005. i 2006. godine.