Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda oreganizovao tribinu, na temu: Imunizacijom do zdravlja, koja je održana danas (20.06.2022. godine), sa početkom u 11 sati, u osnovnoj školi u naselju Blaževo.

Na tribini su govorili:

  • Dr Šefadil Spahić, direktor Zavoda za javno zdravlje
  • Dr Vesna Despotović, pedijatar
  • Mersiha Lakota, lokalna samouprava
  • Semiha Kačar, Sandžački odbor
  • Moderator Sead Biberović

Tribina je organizovana u okviru projekta: Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19 u okviru ACT Projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, a Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda je jedna od podržanih OGD.