Informatiivno edukativna kampanja: direktni kontakti sa ciljnim grupama, posteri, flajeri sa relevantnim informacijama o pandemiji, značaju zdravstvene zaštite, vakcinacije itd.

Leave a Reply