Potpisan ugovor za projekat Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

Leave a Reply