U okviru ACT projekta “Podrška zagovaračkim inicijativama u cilju ublažavanja posledica COVID-19” odobren je projekat Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

Zagovaračka aktivnost ima za cilj unapređenje zaštite marginalizovanih grupa (Romi, OSI, siromašni građani) na teritoriji Novog Pazara tokom aktuelne pandemije, ali i stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama.

Leave a Reply