Uncategorized

“Analiza i mapiranje potreba socijalne zaštite u Novom Pazaru”.

By February 13, 2024No Comments

Obaveštavamo vas da će Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u partnerstvu sa udruženjima Reakt i Svetionik sprovesti projekat: “Analiza i mapiranje potreba socijalne zaštite u Novom Pazaru”.
Projekat će se realizovati od početka januara do kraja avgusta 2024. godine.
Cilj projekta je sprovođenje temeljnog istraživanja usmerenog na sistemsku analizu stanja socijalne zaštite u Novom Pazaru, kao i identifikaciju potreba zajednice za uslugama socijalne zaštite. Nakon završetka istraživanja, biće donete preporuke za unapređenje usluga socijalne zaštite u Novom Pazaru.
Projekat se realizuje u okviru projekta “EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji” koji Beogradska otvorena škola (BOŠ) sprovodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, a podržava Evropska unija.

Leave a Reply