Sandžački odbor za zaštitiu ljudskih prava i sloboda koji sprovodi akcioni plan a tiče se unapredjenja položaja najugroženijih kategorija stanovnistva tokom i nakon pandemije korona virusa, organizovao je tribinu na kojoj je bilo reči o tome koliko je do sada urađeno na poboljšanju polozaja one kategorije stanovnista koja je pretrpela najvece posledice pandemije kovida 19.

 

Izvor: A1TV