U okviru zagovaračke inicijative “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” u vezi sa ublažavanjem posledica pandemije COVID-19, koju realizuje Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, u okviru ACT Projekta, finansiranog od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), koji sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative, biće organizovan sastanak neformalne koalicije za zaštitu prava najugroženijih građana novopazarskih organizacija civilnog društva, koju je inicirao Sandžački odbor.

Na sastanku će biti razmatrane i definisane preporuke koje će biti upućene lokalnoj samoupravi i relevantnim institucijama i ustanovama, u cilju institucionalne pripremljenosti lokalne zajednice za neku buduću kriznu situaciju, sličnu pandemiji kovida-19, ali i kako bi bio unapređen socio-zdravstveni položaj ranjivih grupa u našem gradu.

Preporuke će biti definisane na osnovu Istraživanja stanja i potreba marginalizovanih grupa u pandemijskim uslovima na teritoriji grada Novog Pazara koje je urađeno u periodu kraj maja-jun 2022. godine, u okviru Zagovaračke inicijative. Istraživanje je obavljeno na terenu kroz direktnu komunikaciju (dubinski intervjui i ciljani upitnici) sa marginalizovanim grupama i liderima iz zajednica (Romi, osobe sa invaliditetom i siromašni), sa organizacijama osoba sa invaliditetom, sa organizacijama koja rade sa siromašnima, kao i sa predstavnicima državnih institucija i zdravstvenih ustanova.

Sastanak će biti održan u petak, 26. avgusta, u prostorijama Sandžačkog odbora, sa početkom u 14 sati.