Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda uradiće do kraja septembra ove godine dokument o unapređenju zdravstvene zaštite socio-ranjivih grupa od posledica pandemije korona virusa i uopšte kriznih situacija, koje će usvojiti Gradsko veće i Skupština grada.

Predsednica ove nevladine organizacije Semiha Kačar rekla je danas novinarima na prezentaciji ove zagovaračke inicijative da će dokument, koji će sadržati novi pristup efikasnijem delovanju, biti urađen u okviru aktivnosti Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara.

“Planiramo stvaranje okvira za strateški pristup ovim grupama u budućim sličnim kriznim situacijama. Mapiraćemo posledice kovid situacije i slabosti ranijih pristupa, na osnovu kojih ćemo uraditi preporuke za nadležne lokalne institucije“, rekla je Kačarova.

Ona je dodala da je planirano sprovođenje informativno- edukativne kampanje, tokom koje će ciljnim grupama ukazivati na značaj zdravlja i imunizacije, kao i organizovanje dve tribine, a sve u koordinaciji sa lokalnim institucijama koje se bave unapređenjem zdravlja.

Ova inicijativa se realizuje u okviru ACT projekta, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a osim Sandžačkog odbora ga sprovode HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje Građanske inicijative.

 

 

IZvor: Free Media