Donosioci odluka u našem Pazaru,

Iako je stanje u vezi sa pandemijom COVID-19 u našem gradu ovih dana neznatno bolje, situacija je i dalje teška, a građani i dalje nisu u potpunosti, blagovremeno i na pravi način obavešteni o potrebama novopazarskog zdravstvenog sistema (Opšte bolnice, Doma zdravlja, Službe hitne pomoći…), kao ni o broju obolelih, hospitalizovanih i preminulih. Pored toga, svedočimo povremenim šumovima i zastojima u komunikaciji između koordinatora Opšte bolnice Novi Pazar i nekih medija. Takođe, svedočimo da koordinator Opšte bolnice ima i previše posla na organizovanju i odgovornosti za funkcionisanje lokalnog zdravstvenog sistema, pa mislimo da ga treba osloboditi dodatne obaveze direktne komunikacije sa medijima i javnošću.

Istovremeno se pitamo – Gde je Gradski krizni štab? Šta radi to telo? Kakve procene razvoja situacije donosi? Na osnovu kojih i kakvih parametara i analiza to čini? Na čemu bazira svoje odluke? Ko će izvršavati te odluke? I na koga se one, uopšte, odnose? Gde su, u celoj ovoj priči, građani? Da li je, i sa kim, Krizni štab u bilo kakvoj komunikaciji?

Novi Pazar je naučio da brine o sebi i u svakom pogledu je spreman da pokrene sve svoje kapacitete i resurse, ljudske, privredne i materijalne, koji su neophodni za što efikasniju borbu sa epidemijom koja svakodnevno odnosi živote naših sugrađana.
Manjak pouzdanih informacija, nedostatak koordinacije, potpuno odsustvo transparentnosti i integrativnosti imaju za posledicu neracionalno usmeravanje raspoloživih resursa i smanjenje efektivnosti napora koje preduzimamo kao društvena zajednica u trenucima kad se naši sugrađani bore za vazduh, bore za život u zdravstvenim ustanovama ili u svojim domovima.

Iz pobrojanih razloga i činjenice da je Krizni štab grada Novog Pazara institucionalno najodgovornije telo za stanje u zajednici u vanrednim okolnostima, zahtevamo:
1. Redovno zasedanje Kriznog štaba grada Novog Pazara i svakodnevno obaveštavanje građana o razvoju situacije, davanje instrukcija, saveta i preporuka, kako bismo svi zajedno mogli da se nosimo sa pandemijom i doprinosimo umanjenju njenih posledica;
2. Svakodnevno informisanje o broju testiranih, broju obolelih, broju hospitalizovanih, broju umrlih naših sugrađana, kako u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, tako i u drugim COVID-bolnicama širom Srbije;
3. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih materijalnih resursa kako bi humanitarni procesi u gradu bili koordinisani;
4. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih ljudskih resursa (volontera, tehničkog i ekspertskog osoblja) kako bi građani znali gde, kada i kako mogu pomoći, i kako bismo imali osnov za potraživanje stručne pomoći od međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji mogu da upute stručnu i tehničku podršku (ekipe i mobilne klinike).

Civilno društvo i mediji stavljaju sve svoje kapacitete na raspolaganje Kriznom štabu Novog Pazara kako bismo ovu borbu učinili što lakšom za sve nas i efikasnijom za one koji se bore za sopstveni život.

Novi Pazar,
13. jul 2020.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Kulturni centar DamaD
Urban-In
Akademska inicijativa Forum 10
NVO Reper
OCD Monitor
Slađana Novosel, novinarka “Danasa”
Portal A1
Snews
Radio 100 plus
Katarina Radović, novinarka
Eldin Ćorović, novinar
FreeMedia
Nikola Kočović, novinar
Journalistic Plan