Donosioci odluka u našem Pazaru,

Iako je stanje u vezi sa pandemijom COVID-19 u našem gradu ovih dana neznatno bolje, situacija je i dalje teška, a građani i dalje nisu u potpunosti, blagovremeno i na pravi način obavešteni o potrebama novopazarskog zdravstvenog sistema (Opšte bolnice, Doma zdravlja, Službe hitne pomoći…), kao ni o broju obolelih, hospitalizovanih i preminulih. Pored toga, svedočimo povremenim šumovima i zastojima u komunikaciji između koordinatora Opšte bolnice Novi Pazar i nekih medija. Takođe, svedočimo da koordinator Opšte bolnice ima i previše posla na organizovanju i odgovornosti za funkcionisanje lokalnog zdravstvenog sistema, pa mislimo da ga treba osloboditi dodatne obaveze direktne komunikacije sa medijima i javnošću.

Istovremeno se pitamo – Gde je Gradski krizni štab? Šta radi to telo? Kakve procene razvoja situacije donosi? Na osnovu kojih i kakvih parametara i analiza to čini? Na čemu bazira svoje odluke? Ko će izvršavati te odluke? I na koga se one, uopšte, odnose? Gde su, u celoj ovoj priči, građani? Da li je, i sa kim, Krizni štab u bilo kakvoj komunikaciji?

Novi Pazar je naučio da brine o sebi i u svakom pogledu je spreman da pokrene sve svoje kapacitete i resurse, ljudske, privredne i materijalne, koji su neophodni za što efikasniju borbu sa epidemijom koja svakodnevno odnosi živote naših sugrađana.
Manjak pouzdanih informacija, nedostatak koordinacije, potpuno odsustvo transparentnosti i integrativnosti imaju za posledicu neracionalno usmeravanje raspoloživih resursa i smanjenje efektivnosti napora koje preduzimamo kao društvena zajednica u trenucima kad se naši sugrađani bore za vazduh, bore za život u zdravstvenim ustanovama ili u svojim domovima.

Iz pobrojanih razloga i činjenice da je Krizni štab grada Novog Pazara institucionalno najodgovornije telo za stanje u zajednici u vanrednim okolnostima, zahtevamo:
1. Redovno zasedanje Kriznog štaba grada Novog Pazara i svakodnevno obaveštavanje građana o razvoju situacije, davanje instrukcija, saveta i preporuka, kako bismo svi zajedno mogli da se nosimo sa pandemijom i doprinosimo umanjenju njenih posledica;
2. Svakodnevno informisanje o broju testiranih, broju obolelih, broju hospitalizovanih, broju umrlih naših sugrađana, kako u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, tako i u drugim COVID-bolnicama širom Srbije;
3. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih materijalnih resursa kako bi humanitarni procesi u gradu bili koordinisani;
4. Svakodnevno ažuriranje spiskova neophodnih ljudskih resursa (volontera, tehničkog i ekspertskog osoblja) kako bi građani znali gde, kada i kako mogu pomoći, i kako bismo imali osnov za potraživanje stručne pomoći od međunarodnih organizacija i drugih subjekata koji mogu da upute stručnu i tehničku podršku (ekipe i mobilne klinike).

Civilno društvo i mediji stavljaju sve svoje kapacitete na raspolaganje Kriznom štabu Novog Pazara kako bismo ovu borbu učinili što lakšom za sve nas i efikasnijom za one koji se bore za sopstveni život.

Novi Pazar,
13. jul 2020.

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Kulturni centar DamaD
Urban-In
Akademska inicijativa Forum 10
NVO Reper
OCD Monitor
Slađana Novosel, novinarka “Danasa”
Portal A1
Snews
Radio 100 plus
Katarina Radović, novinarka
Eldin Ćorović, novinar
FreeMedia
Nikola Kočović, novinar
Journalistic Plan

Leave a Reply