Izgradnja civilnog društva

razvijanje kulture nenasilja, i kreativnog rješavanja sukoba.

 

Sandžački odbor se bavi

prikupljanjem, dokumentacije o kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka.

 

Sandžački odbor

je tu da zaštiti ljudska prava i slobode!

 

Podrška aktivistima za ljudska prava i demokratizaciju

Projekat je podržala Evropska fondacija za demokratiju (European endowment for democracy).

 

Saradnja i povezivanje

sa organizacijama koje se bave delatnošću i imaju slične programske ciljeve

 

Povezivanje aktera

Radni sastanak u ministarstvu kulture.

1
1

Saopštenje za javnost

| Vesti | No Comments
Povodom laži i pretnji koje su, posredstvom društvene mreže fejsbuk, upućene Almi Junis, predsednici Udruženja samohranih roditelja ijednoroditeljskih porodica "Zajedno", organizacije civilnog društva i mediji izNovog Pazara upućuju SAOPŠTENJE ZA…

Podrška civilnog društva inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“

| Vesti | No Comments
RERI i Yucom daju punu podršku inicijativi „Ujedinjeni protiv Kovida“ i pravu zdravstvenih radnika da slobodno iznose svoje mišljenje. Zahtevamo od organa javnih vlasti i direktora zdravstvenih ustanova da se…

Saopštenje za javnost

| Vesti | No Comments
Novopazarske organizacije Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, KC DamaD, Urban-In i Akademska inicijativa Forum 10 najoštrije osuđuju upotrebu prekomerne sile od strane dvojice pripadnika novopazarske policije i…

Zahtev donosiocima odluka

| Vesti | No Comments
Donosioci odluka u našem Pazaru, Iako je stanje u vezi sa pandemijom COVID-19 u našem gradu ovih dana neznatno bolje, situacija je i dalje teška, a građani i dalje nisu…

Sandžački odbor

za zaštitu ljudskih prava

i sloboda

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda sa centrom u Novom Pazaru je legalna, nezavisna, nestranačka i nevladina društvena organizacija, osnovana 1991. godine. On ima svoje članove i volontere u opštinama: Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Priboj, Nova Varoš, Prijepolje. Glavni cilj i zadatak Sandžačkog odbora je razmatranje, zaštita ličnih i kolektivnih ljudskih prava, pružanje pravne pomoći, pokretanje inicijative za razmatranje ovih pitanja, davanje preporuka i usmjeravanje pozornosti na istinsko i puno poštovanje individualnih i kolektivnih ljudskih prava, zagarantovanih obavezujućim domaćim i međunarodnim aktima.
Sandžački odbor se bavi sistematskim prikupljanjem, obradom i prezentacijom dokumentacije o kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka, kršenju prava nacionalnih manjina na području Republike Srbije, posebno u regionu Sandžaka, kontinuiranim praćenjem stanja ljudskih prava i zaštitom od svih oblika njihovog ugrožavanja i diskriminacije, prikupljanjem podataka o ratnim zločinima i kršenju osnovnih sloboda i prava čovjeka u ratu, pomaganjem izbjeglicama, raseljenim licima i ugroženim građanima u saradnji sa humanitarnim organizacijama.
Sandžački odbor razmatra sva pitanja u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava i sloboda pojedinaca i kolektiviteta. On ima svoje saradnike u svim gradovima u regionu Sandžaka. Svi članovi su volonteri, mahom lica sa višom i visokom stručnom spremom. Rad je javan i u funkciji je afirmisanja ljudskih prava i sloboda.

Istraži

Preuzmite dokumenta

Vidite izveštaje 

Pročitajte Preporuke

Prava Bošnjaka u Srbiji Pravni okvir i njegova primena u kontekstu Evropskih Integracija
Mere podrške ženskom preduzetništvu u Novom Pazaru i Prijepolju – Stanje i preporuke za unapređenje
Rodna socijalna karta - Rodna karta siromaštva Grad Novi Pazar i Opština Prijepolja
Pravni okvir rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou - Grad Novi Pazar i Opština Prijepolje

Izvodi iz medija

Podrška aktivistima za ljudska prava i demokratizaciju
Sandžački odbor Važna saradnja medija i NVO

Projekat:
Jednakost, različitost i dijalog
u lokalnoj zajednici.

Aktuelni projekat

Očuvanje bogatog nasleđa u oblasti zaštite ljudskih prava i zaštite žrtava ratnih zločina.

Stvaranje mreže za zaštitu aktivista u Sandžaku za rad na demokratizaciji društva u Srbiji!