PRAVNA POMOĆ

Pravna pomoć žrtvama diskriminacije

Sandžački odbor pruža adekvatnu, besplatnu pravnu pomoć i zaštitu svim žrtvama diskriminacije (političke, vjerske, nacionalne,radne, obrazovne, kulturne …) kao i žrtava policijske torture. Rad pravne službe odbora omogućili su: Evrospka Komisjia, OPEN SOCIETY INSTITUTE (OSI’s), FREEDOM HOUSE.