U okviru posete Jugozapadnoj Srbiji ambasador Delegacije Evropske unije u Srbiji  Vensan Dežer satao se i sa predsednicom Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semihom Kačar. Ambasador Dežer se informisao o rezultatima projekta: Jačanje učešća žena i marginalizovanih grupa u kreiranju lokalnih politika u multietničkim sredinama, koji realizovao Sandžački odbor, a podrzala Delegacija Evropske Unije u Srbiji.

Kačarova je informisala ambasadora o svim etapama realizovanog projekta kao i rezultatima koji su postignuti u okviru ovog projekta.