Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru je organizovao, 14. maja 2013. okrugli sto „Mogućnosti i mere u razvoju ženskog preduzetništva na lokalnom nivou“. Ovaj okrugli sto je deo projekta „Jačanje učešća žena i marginalizovanih grupa u kreiranju lokalnih politika u multietničkim sredinama“ koji je podržala Delegacija EU u Srbiji i OEBS. Okrugli sto je imao 55 učesnika iz ministarstava, nacionalnih i regionalnih institucija, međunarodnih organizacija, lokalnih samouprava iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice, nevladinih organizacija i medija.

Rad na ovom skupu imao je tri dela: obraćanje predstavnika ministarstava, nacionalnih i regionalnih institucija, Misije OEBS i lokalne samouprave iz Novog Pazara: analiza pravnog okvira rodne ravnopravnosti na primerima Novog Pazara i Prijepolja, analiza socijalno-ekonomskog stanja u ove dve lokalne zajednice sa posebnim osvrtom na žensku populaciju i mere podrške ženskom preduzetništvu od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj i treći deo bila je prezentacija primera dobre prakse.    O značaju teme okruglog stola i mogućnostima da se pomogne žensko preduzetništvo govorili su Mira Marjanović, predstavnica  Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, Strahinja Đuričan, predstavnik Ministarstva za unutrašnju i spoljnu trgovinu, Ivica Eždenci, direktor Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Dragan Đukić, direktor sektora Nacionalne službe zapošljavanja, Ifeta Radončić, pomoćnica ministra bez portfelja, Ivan Eskiva, čef Trening centra Misije OEBS u Novom Pazaru, Samir Kačapor, direktor Regionalne razvojne agencije SEDA,

Sadija Plojović, predsednica Skupštine grada Novog Pazara Sadija Plojović i Munir Poturak, član Gradskog veća Novog Pazara.

Drugi deo okruglog stola počeo je prezentacijom projekta, u okviru kojeg je organizovan okrugli sto, aktivnostima i rezultatima koji su postignuti. O tome je govorila Semiha Kačar, predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Analizu pravnog okvira rodne ravnopravnosti na primerima lokalnih samouprava Novog Pazara i Prijepolja prezetovao  Emir Fetahović, advokat iz Novog Pazara. Bisera Šećeragić, predsednica Evropskog pokreta u Srbiji–Novi Pazar( partnerska organizacija Sandžačkom odboru na projektu), predstavila je rezultate istraživanja socijalno-ekonomske situacije na području grada Novog Pazara i opštine prijepolje. Svetlana Nikolić, predstavnica Nacionalne agencije za regionalni razvoj, govorila je o merama koje ta institucija preduzima za podršku ženskom preduzetništvu.

Primeri dobre prakse u omladinskom i ženskom preduzetništvu i socijalno preduzetništvo mogućnosti i problemi  bili su teme o kojima su govorili Džemaludin Paučinac, koordinator Kancelarije za mlade u Novom Pazaru, Behdžida Duštinac,predstavnica Udruženja žena preduzetnica      jugozapadne Srbije, Rada Joksimović, direktorka Zemljoradničke zadruge „Pro femine Zdravčica“ i Marina Tucović, predstavnica NVO Ženski centar Užice.

Formirana je i tročlana radna grupa u kojoj su bili Svetlana Nikolić, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Dragan Đukić, Nacionalna služba za zapošljavanje, i Bisera Šećeragić, Evropski pokret – Lokalno veće u Novom Pazaru, koja je na osnovu izlaganja i diskusija sačinila sledeće:

 PREPORUKE

1.Očekuje se ubrzano usvajanje Zakona o socijalnom preduzetništvu kojim će se stvoriti institucionalno-pravni uslovi za podršku marginalizovanim grupama žena kroz socijalne oblike zapošljavanja;

2.Rezultate projekta Jačanje učešća žena i ostalih marginalizovanih grupa u kreiranju lokalnih politika u multietničkim sredinama Jugozapadne Srbije, U Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici, Prijepolju i Priboju treba iskoristiti u pravcunovih mera i oblika zapošljavanja teško zaposlivih kategorija žena, na lokalnim i na nacionalnom nivou; 

3.Iskustva Projekta, u delu Rodne socijalne karte- Rodne karte siromaštva za Grad Novi Pazar i opštinutreba iskoristiti kako bi se ubrzala procedura izrade pojedinačnih socijalnih karata za teritoriju cele Republike Srbije; 

4.Usmeriti deo sredstava iz predpristupnih fondova ka socijanom

preduzetništvu marginalizovanim kategorijama koje ne poseduju osnivački kapital niti bilo koja druga sredstva obezbeđenja plaćanja.