Kancelarija koja pruža BESPLATE USLUGE građanima radi ostvarivanja njihovih prava iz oblasti, socijalne pomoći, zdravstvene zaštite, zaposlenja, školovanja, lične dokumentacije i drugih prava

BESPLATNE USLUGE obuhvataju savetovanje, pomoć pri popunjavanju formulara, obaveštenja o organima koji su nadležni za ostvarivanje prava, pomoć pri prikupljanju potrebne dokumentacije, u izuzetnim slučajevima plaćanje taksi i ostalilh troškova potrebnih za ostvarivanje prava kao i ostale usluge.

BESPLATNE USLUGE su namenjene najugroženijoj grupi građana koja nije u mogućnosti da plati za ove usluge niti je u mogućnosti da zna šta je sve potrebno za ostvarivanje prava koje im po zakonu pripadaju. BESPLATNE USLUGE su namenjene posebno povratnicima iz zemalja zapadne evrope, raseljenim licima, izbeglicama, siromašnima i drugim ugroženim građanima.

BESPLATNE USLUGE se pružaju u kancelarijiama svakog radnog dana od 10,00  do 16,00