U periodu 09, 10. i 14. maja 2012. godine u prostorijama Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda održane su radionice za studente i studentice koji pohađaju studij „Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje“ na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru.
Ova saradnja između Univerziteta i nevladine organizacije realizirana je u okviru regionalnog programa „Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira“ uz podršku Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava.

 

Na radionicama je učestvovalo ukupno 28 studenata/studentica sa Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru. Voditelji radionice su bili gđa. Semiha Kačar, direktorica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda i gdin. Emir Fetahović, pravnik u ovoj nevladinoj organizaciji.

Temu radionice studenti/ice su generalno ocijenili odličnom (89%) uz obrazloženja da je tema važna, zanimljiva i aktualna posebno u okvirima svakodnevnog života i edukacije građana o ljudskim pravima. Naglašeno je da je potrebno javno govoriti o ovim pitanjima i uticati na javnu svijest građana/ki, a posebno omladine.

Studenti/ice generalno smatraju da su gđa. Semiha Kačar (92,86%) i gdin. Emir Fetahović (85,71%) odlično vodili radionicu. Voditelji su kompetentno, zanimljivo, jasno i precizno objasnili ključne segmente iz oblasti ljudskih prava, pružajući mogućnost učesnicima da postavljaju pitanja i da se uključe u rad. Većina je okarakterisala radionicu kao koristan informativni razgovor u prijatnoj
atmosferi.

Metodu rada u radionici studenti/ice su generalno ocijenili odličnom (89,29%). Između ostalog, ističu kao pozitivne elemente: interaktivan način rada, omogućen pristup dokumentaciji i dokazima, korištenje vizuelnih sredstava i uložen napor voditelja radionice da uključe sve studente/ice u rad.

Većina studenata/ica (96,43%) smatra da im je ova radionica bila korisna, uz obrazloženja da su podstaknuti na razmišljanje, upoznati sa primjenom ljudskih prava u praksi i osvješteni o dešavanjima koja su uticala na kršenja ljudskih prava u prošlosti. Pojedini učesnici/ice su istakli da nisu imali
dovoljno znanja iz ove važne oblasti, te da smatraju da će im ovo stečeno znanje koristiti i u privatnom i profesionalnom životu. Većina studenata/ica smatra da je potrebno organizovati dodatne radionice i tribine na temu ljudskih prava kako za studente/ice tako i za srednjoškolce/ke. Pojedini su naglasili da je potrebno o ovakvim događajima obavijestiti i medije kako bi utjecali na javnu svijest u cilju prevencije nasilja, širenja tolerancije, zaustavljanja diskriminacije i nasilja, posebice prema ženama, djeci i manjinama.

Pogledajte izveštaj o realizaciji evaluaciskog upitnika za radionice