17.05.1991

Jugoslavija 19.05.1991

Bujku Viti 02.06.1991

Borba 26.11.1991

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda

Pravna pomoć.