6

Mogućnosti i mere u razvoju ženskog preduzetništva na lokalnom nivou

Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Novom Pazaru je organizovao, 14. maja 2013. okrugli sto „Mogućnosti i mere u razvoju ženskog preduzetništva na lokalnom nivou“. Ovaj okrugli sto je deo projekta „Jačanje učešća žena i marginalizovanih grupa u kreiranju lokalnih politika u multietničkim sredinama“ koji je podržala Delegacija EU u Srbiji i…